ภาษา

Auto-renew Subscription Notification

August 25, 2020


Subscription Price:
  • Subscription by Month $3.99

  • Subscription by Season $9.99

  • Subscription by Year $29.99

Auto-renew Subscription Cycle: There are 3 different lengths of auto-renew subscription cycle, including 1 month, 3 months, and 1 year. Please choose the subscription cycle you need and confirm before payment.

PaymentPayment will be charged to your iTunes、App Store account at confirmation of purchase.

Cancellation of Subscription: You can turn off auto-renew at any time from your iTunes/App Store account settings; you must do so at least 24 hours before the end of the current subscription period to avoid being billed for the next cycle.No cancellation of the current subscription is allowed during the active period.

Privacy Policy: https://www.wps.com/privacy-policy

Terms of Auto-Renew Subscription Service: https://www.wps.com/ios/members-renewable/


ชุดโปรแกรม WPS Office

รับชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีเพื่อสร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS ดาวน์โหลด WPS Office Professional สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ใช้งานทางธุรกิจ และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน ทำให้ง่ายต่อการทำงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา กับทุกคน WPS Office มีแม่แบบฟรีมากกว่า 100,000 แบบที่แก้ไขและปรับแต่งได้ง่าย ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ