ภาษา

Auto-renew Subscription Notification

August 25, 2020


Subscription Price:
  • Subscription by Month $3.99

  • Subscription by Season $9.99

  • Subscription by Year $29.99

Auto-renew Subscription Cycle: There are 3 different lengths of auto-renew subscription cycle, including 1 month, 3 months, and 1 year. Please choose the subscription cycle you need and confirm before payment.

PaymentPayment will be charged to your iTunes、App Store account at confirmation of purchase.

Cancellation of Subscription: You can turn off auto-renew at any time from your iTunes/App Store account settings; you must do so at least 24 hours before the end of the current subscription period to avoid being billed for the next cycle.No cancellation of the current subscription is allowed during the active period.

Privacy Policy: https://www.wps.com/privacy-policy

Terms of Auto-Renew Subscription Service: https://www.wps.com/ios/members-renewable/


ชุดโปรแกรม WPS Office

ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS คุณสามารถรับโปรแกรม Office ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ Windows ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถดู สร้าง และแก้ไขเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่มีการออกแบบมาอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติใน WPS Office ฟรีเพิ่มเติมสำหรับ PC และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะพร้อมให้ใช้งานเร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกแทน MS Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ