Khả năng tương thích cao
Khả năng tương thích cao với định dạng Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel và Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slide, Adobe PDF và OpenOffice format.
Tải xuống
Siêu nhẹ
Gói cài đặt siêu nhỏ, tốc độ khởi động siêu nhanh
Tải xuống
Mẫu
Hàng nghìn mẫu để bắt đầu dự án của bạn
WPS Cloud
Lưu trữ mọi tệp. Truy cập các tệp mọi lúc, mọi nơi từ máy tính để bàn và thiết bị di động của bạn.
Tải xuống
Các tính năng đặc biệt
Chuyển vùng tệp
Hình ảnh sang văn bản
Trung tâm sao lưu

Tìm hiểu WPS, hãy thử ngay

Tải xuống