Khôi phục tệp vô tình bị xóa
Bạn đã vô tình làm trống thùng rác của mình và xóa các tài liệu, ảnh, âm thanh hoặc video?
Đừng lo. WPS Data Recovery Master sẽ giúp bạn tìm thấy chúng.
Khôi phục thiết bị bên ngoài
Dữ liệu bị mất nằm trong ổ USB flash, ổ cứng di động, thẻ SD, TFcard hay thiết bị di động?
Đừng lo. WPS sẽ giúp bạn lấy lại.
Khôi phục tệp đã định dạng
Ổ cứng vô tình bị định dạng?
WPS sẵn sàng giúp bạn truy xuất dữ liệu được định dạng.
Khôi phục chuyên sâu
Khôi phục chung không hiệu quả?
Tính năng khôi phục chuyên sâu WPS có thể giúp bạn khôi phục dữ liệu bằng cách tiến hành quét sâu vào ổ đĩa.

Tải xuống ứng dụng

Tải xuống

Chọn chế độ khôi phục

Quyết định loại khôi phục mà bạn muốn từ giao diện. Nhấp vào "Tiếp theo" để quét.

Kiểm tra tệp cần khôi phục

Theo kết quả quét, hãy xem trước và kiểm tra tệp bạn muốn khôi phục. Nhấp vào "Tiếp theo" để khôi phục tệp

Kích hoạt bằng giấy phép của bạn

Mua
Blog
Feedback