WPS Office - Đồng bộ hóa công việc của bạn
Tự động đồng bộ tài liệu trên mọi thiết bị, mọi nơi và mọi lúc. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để kích hoạt dịch vụ đồng bộ. Mọi thay đổi trên bất kỳ thiết bị nào của bạn đều sẽ được áp dụng trên tất cả các thiết bị khác.
WPS Office - Nội dung phong phú
Giờ đây, việc tạo ra tài liệu đẹp hơn thật đơn giản. Biểu đồ với thiết kế mới có màu sắc và đồ họa hiện đại. Bạn có thể điều chỉnh trực tiếp hiệu ứng chữ nghệ thuật ở trang xem trước như trên phần mềm đồ họa chuyên nghiệp. Bạn sẽ có mọi thứ để biên soạn và tạo ra một tài liệu tuyệt vời hơn.
Blog
Feedback