WPS Office dành cho iOS Tải xuống
Chúng tôi cung cấp mọi thứ văn phòng cần
WPS Office hiện cho phép bạn tập trung làm việc mà không phải lo lắng về phần mềm. Bạn có thể lưu và mở mọi tài liệu mà không có sự cố tương thích nào.
Share Play - phát bài phát biểu của bạn ngay cả khi không có máy chiếu
Bạn có thể phát từ xa tài liệu đã đồng bộ trên thiết bị di động thông qua một thiết bị di động khác, cho phép bạn dễ dàng chia sẻ màn hình của mình với bất cứ người nào
Share Play - phát bài phát biểu của bạn ngay cả khi không có máy chiếu
Bạn có thể phát từ xa tài liệu đã đồng bộ trên thiết bị di động thông qua một thiết bị di động khác, cho phép bạn dễ dàng chia sẻ màn hình của mình với bất cứ người nào
Blog
Feedback