Điểm nổi bật của WPS Office

 • Tương thích với Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, Knoppix, v.v.
 • Hỗ trợ cả hai hệ điều hành 32 và 64 bit
 • Hoàn toàn tương thích với Microsoft Office
 • Tính năng Kiểm tra chính tả hiện có sẵn ở hơn 10 ngôn ngữ khác nhau
 • Được cộng đồng nguồn mở của chúng tôi hỗ trợ

Presentation

 • Hoàn toàn tương thích với Microsoft PowerPoint (.PPT)
 • Chèn ảnh, video, hoạt hình tùy chỉnh, v.v.
 • Tạo đồ thị, biểu đồ và bảng
 • Mở nhiều bài trình bày trong một cửa sổ bằng Tab

Writer

 • Hoàn toàn tương thích với Microsoft Office (.DOC và .DOCX)
 • Chèn ảnh, bảng và biểu đồ vào tài liệu
 • Tính năng định dạng văn bản, trang và đoạn văn phong phú
 • Cộng tác với người khác thông qua tính năng theo dõi thay đổi và nhận xét
 • Mở nhiều tài liệu trong một cửa sổ bằng Tab
 • Kéo và Thả công cụ điều chỉnh đoạn văn để dễ dàng thay đổi định dạng trang

Spreadsheets

 • Hoàn toàn tương thích với Microsoft Excel (.XLS và .XLSX)
 • Bảng tính hỗ trợ các hàm dành cho tài chính, thống kê, CNTT, kỹ thuật, v.v.
 • Chèn ảnh, đồ thị, biểu đồ và bảng
 • Tự động điều chỉnh ô theo nội dung
 • Gồm có 100 hàm và công thức phổ biến
 • Hợp đồng tự động cô đọng và tóm tắt các ô có lượng nội dung lớn

Để tải xuống hoặc tìm hiểu thêm

Vui lòng truy cập Cộng đồng Linux

Blog
Feedback