Bộ chuyển đổi PDF siêu nhanh, dễ dàng và chất lượng cao
Thực hiện chính xác điều bạn muốn và giữ lại tất cả định dạng. Chuyển đổi PDF sang DOC/DOCX chất lượng và chính xác nhất để giữ nguyên phông chữ và bố cục, kể cả dấu đầu dòng và bảng. Tệp Adobe PDF có thể được chuyển đổi sang DOC/DOCX cực nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đăng ký để chuyển đổi ngay lập tức.
Tách, gộp trang PDF bạn cần
Bạn có thể tách hoặc gộp trang để chuyển đổi PDF và có thể chọn tệp PDF để chuyển đổi theo nhu cầu của bạn. Thao tác nhanh chóng và dễ dàng. Tách và gộp các bản PDF với nhau bằng bộ chuyển đổi WPS Office PDF, rất nhanh chóng và dễ dàng.
Hỗ trợ xuất hàng loạt và nhiều định dạng văn bản khác
Bộ chuyển đổi WPS Office PDF sang DOC/DOCX có thể chuyển đổi và xuất lại bằng một phím. Ngoài ra, bộ chuyển đổi này còn hỗ trợ một loạt các định dạng tệp đầu ra, bao gồm RTF, Native DOC, MS Word-DOC, MS Word-DOCX. Bạn có thể chọn định dạng mong muốn khi lưu. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của người dùng và bạn có thể tìm thấy Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trên trang web WPS Office.
Cách chuyển đổi PDF sang Word
Bước 1: Kéo hoặc mở tệp PDF từ bộ lưu trữ tệp cục bộ của bạn.
Bước 2: Nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu chuyển đổi và tệp tạo mới, có thể chỉnh sửa sẽ tự động mở sau khi hoàn tất.

Chọn bộ chuyển đổi PDF phù hợp với bạn

PDF to Word miễn phí

Tải xuống

Phiên bản:

  • Convert limited pages of PDF

PDF to Word Premium

Mua

$29,95

  • Không giới hạn

  • Tách tài liệu PDF

  • Gộp tài liệu PDF

Blog
Feedback