ดาวน์โหลด

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคของ WPS Office

ตรวจสอบรายชื่อระบบปฏิบัติการ, โปรเซสเซอร์, RAM, ดิสก์, อินเทอร์เน็ตที่รองรับสำหรับ Windows, Mac, Linux, Android และ iOS

ความต้องการของระบบ

  • Windows
  • Mac
  • Linux
  • Android
  • IOS

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 7

CPU

แนะนำให้ใช้โปรเซสเซอร์ Dual-core หรือสูงกว่า

หน่วยความจำ

แนะนำให้ใช้ 2GB หรือสูงกว่า

ดิสก์

แนะนำให้ใช้พื้นที่ว่าง 4GB หรือมากกว่า

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

  • • ตัวเขียน: .wps, .doc, .dot, .mht, .htm, .rtf, .xml, .wpt, .docx, .dotx, .mhtml, .html, .txt, .docm, .dotm
  • • สเปรดชีต: .et, .xls, .xlsx, .dbf, .prn, .xltx, .xla, .ett, .xlt, .xlsm, .csv, .dif, .xltm, .xlam
  • • การนำเสนอ: .dps, .ppt, .pot, .pps, .jpg, .tif, .ts, .dpt, .pptx, .potx, .ppsx, .png, .bmp, .pptm, .potm, .ppsm
  • • PDF: .pdf

ภาษา

English, Deutsch, Français, Polski, русский, Español, Português, 日本語, Bahasa Indonesia, ไทย

บันทึก: ประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลเอกสารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และพื้นที่ว่างในดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกินความต้องการของระบบ

ดาวน์โหลดฟรี