คุณลักษณะเด่นของ WPS Office

 • สามารถใช้งานร่วมกับ Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, Knoppix และอื่นๆ อีกมาก
 • รองรับทั้งระบบ 32 และ 64 บิต
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้อย่างสมบูรณ์
 • สามารถตรวจการสะกดคำได้มากกว่า 10 ภาษา
 • ได้รับการรองรับโดยชุมชมโอเพนซอร์สของเรา

Presentation

 • สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft PowerPoint (.PPT) ได้อย่างสมบูรณ์
 • แทรกภาพถ่าย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวแบบปรับแต่งเองและอื่นๆ อีกมาก
 • สร้างกราฟ แผนภูมิและตาราง
 • เปิดได้หลายงานนำเสนอในหนึ่งหน้าต่างโดยการใช้แท็บ

Writer

 • สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office (.DOC และ .DOCX) ได้อย่างสมบูรณ์
 • แทรกภาพถ่าย ตารางและแผนภูมิลงในเอกสารได้
 • คุณสมบัติการจัดรูปแบบเนื้อหาแบบผสม หน้า และย่อหน้า
 • ทำงานร่วมกับคนอื่นได้โดยใช้เครื่องมือการตรวจการสะกดและข้อคิดเห็น
 • เปิดได้หลายเอกสารในหนึ่งหน้าต่างโดยการใช้แท็บ
 • เครื่องมือปรับแต่งย่อหน้าแบบลากและวาง เพื่อเปลี่ยนการจัดวางหน้าได้โดยง่าย

Spreadsheets

 • สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Exel (.XLS และ .XLSX) ได้อย่างสมบูรณ์
 • แผ่นงานรองรับฟังก์ชันสำหรับงานด้านการเงิน สถิติ IT วิศวกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย
 • แทรกภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิและตาราง
 • ปรับเซลล์ให้พอดีกับเนื้อหาอัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชันใช้งานทั่วไปและสูตรถึง 100 รายการ
 • ย่อและสรุปเซลล์ที่มีปริมาณเนื้อหามากโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดหรือเรียนรู้เพิ่ม

โปรดดูที่ ชุมชน Linux

Blog
Feedback