ภาษา

Cloud Storage Policy

How much storage space is allocated for a standard WPS account?

Each WPS account comes with 1 GB of storage space. You can upgrade to WPS Premium and choose monthly subscription to get 20 GB of storage space.


What factors will affect the storage space of your WPS account?


What files are taking up the storage space?

Files in WPS Cloud include word documents, spreadsheets, presentations, PDF files, and images.
New word documents, spreadsheets, presentations, PDF files, and images.

What happens when the quota is exceeded?

This means your storage space has exceeded the upper limit. In this case:

  • You cannot upload new files or images to WPS Cloud.

  • You cannot create new files (such as word documents, spreadsheets, presentations, and PDF files). Files in WPS Cloud cannot be modified or copied until some space is freed up.


What happens to a WPS account that remains inactive for a long time?

If you do not sign in to your WPS account for 180 consecutive days or longer: All your files will be deleted from WPS Cloud. Before the deletion takes place:

  • An email notification will be sent to you. If your files meet the deletion conditions, you will be notified at least three months before the deletion.

  • You can sign in to your WPS account to prevent the files from being deleted.

  • You can also download files stored in WPS Cloud.


How to free up storage space and go back under quota

You can download files to a local device and delete them from WPS Cloud to free up the storage space.

ชุดโปรแกรม WPS Office

ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS คุณสามารถรับโปรแกรม Office ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ Windows ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถดู สร้าง และแก้ไขเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่มีการออกแบบมาอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติใน WPS Office ฟรีเพิ่มเติมสำหรับ PC และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะพร้อมให้ใช้งานเร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกแทน MS Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ