ภาษา

Cloud Storage Policy

How much storage space is allocated for a standard WPS account?

Each WPS account comes with 1 GB of storage space. You can upgrade to WPS Premium and choose monthly subscription to get 20 GB of storage space.


What factors will affect the storage space of your WPS account?


What files are taking up the storage space?

Files in WPS Cloud include word documents, spreadsheets, presentations, PDF files, and images.
New word documents, spreadsheets, presentations, PDF files, and images.

What happens when the quota is exceeded?

This means your storage space has exceeded the upper limit. In this case:

  • You cannot upload new files or images to WPS Cloud.

  • You cannot create new files (such as word documents, spreadsheets, presentations, and PDF files). Files in WPS Cloud cannot be modified or copied until some space is freed up.


What happens to a WPS account that remains inactive for a long time?

If you do not sign in to your WPS account for 180 consecutive days or longer: All your files will be deleted from WPS Cloud. Before the deletion takes place:

  • An email notification will be sent to you. If your files meet the deletion conditions, you will be notified at least three months before the deletion.

  • You can sign in to your WPS account to prevent the files from being deleted.

  • You can also download files stored in WPS Cloud.


How to free up storage space and go back under quota

You can download files to a local device and delete them from WPS Cloud to free up the storage space.

ชุดโปรแกรม WPS Office

รับชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีเพื่อสร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS ดาวน์โหลด WPS Office Professional สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ใช้งานทางธุรกิจ และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน ทำให้ง่ายต่อการทำงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา กับทุกคน WPS Office มีแม่แบบฟรีมากกว่า 100,000 แบบที่แก้ไขและปรับแต่งได้ง่าย ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ