ภาษา

About WPS Office Cookie Declaration

This website uses cookies. We use cookies to make our website usable and report information site usage statistics. You consent to our cookies if you continue to use this website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. You could manage cookies by yourself on our website.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Your consent applies to the following domains: <https://www.wps.com/>

Cookie declaration last updated on November 8 2022 by WPS Office: <https://www.wps.com/>

Necessary Cookies

Necessary cookies are necessary cookies which make our website usable and access safer, such as setting your language preferences, logging in or filling out forms. These cookies do not store any personally identifiable information.

NameProviderPurposeExpiryType
langwps.comWebsite languageSessionHTTP Cookie
wps_sidwps.comSession ID of signed in WPS user for website sign inSessionHTTP Cookie
_gawps.comRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP Cookie
_gatwps.comUsed by Google Analytics to throttle request rate.SessionHTTP Cookie
_gidwps.comRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.SessionHTTP Cookie
gdprwps.comRecord whether user agrees to information collection7 DaysHTTP Cookie
i18n_redirected<www.wps.com>Record multilingual identification of the website1 yearsHTTP Cookie


Analytics Cookies

These cookies help us to understand how visitors engage with the website. We may use a set of cookies to collect information and report site usage statistics.

NameProviderPurposeExpiryType
eventwps.comPrecise delivery of website eventsSessionHTTP Cookie
distsrcwps.comChannel flag (channel number) from WPS client accessSessionHTTP Cookie
affiliate_idwps.comSite sales share ID for third party cooperationSessionHTTP Cookie
accesswps.comFeature entry from WPS client accessSessionHTTP Cookie
sourcewps.comTrack website visitSessionHTTP Cookie
csrfwps.comFor serviceSessionHTTP Cookie
uzonewps.comRecord users' zone1 yearHTTP Cookie
ulocalewps.comRecord users' language1 yearHTTP Cookie
arrowMorewps.comFor serviceSessionHTTP Cookie


ชุดโปรแกรม WPS Office

ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS คุณสามารถรับโปรแกรม Office ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ Windows ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถดู สร้าง และแก้ไขเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่มีการออกแบบมาอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติใน WPS Office ฟรีเพิ่มเติมสำหรับ PC และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะพร้อมให้ใช้งานเร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกแทน MS Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ