ภาษา

Updates to WPS Privacy Policy

Dear Customers,

We have updated our Privacy Policy, which applies to all the applications, software, websites and products linked with or referred to WPS Office Privacy Policy.

Updated content:

  • Restated how we use your information

  • Added the list of privacy policies of the third parties we engaged

  • Updated the section of data transfer* Better explained your rights in relation to our use of your information

  • Detailed the security measures we take to protect your information

  • Better introduced the period that we retain your information

  • Added a new section of California Privacy Rights

The updated version of our Privacy Policy takes into effect at 0:00, September 17, 2021 (Time Zone: UTC+8), please read this updated Privacy Policy.

Thank you for using WPS products and services.

WPS Software Pte. Ltd.


ชุดโปรแกรม WPS Office

รับชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีเพื่อสร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, สไลด์ PPT และ PDF ที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ Windows, PC, Mac, Linux, Android และ iOS ดาวน์โหลด WPS Office Professional สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ใช้งานทางธุรกิจ และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน ทำให้ง่ายต่อการทำงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา กับทุกคน WPS Office มีแม่แบบฟรีมากกว่า 100,000 แบบที่แก้ไขและปรับแต่งได้ง่าย ดาวน์โหลดชุดโปรแกรม WPS Office ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.wps.com/download/

ดาวน์โหลดฟรี
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ