Đặc quyền Premium

Ad free across all operating systems and devices

PDF to Word,PDF Editor, Split/Merge PDF documents

(For Windows&Android)

Optical character recognition, convert images to Word/PDF

(For Windows&Android)

More Cloud storage, up to 20GB

Special Features —— PDF to Word, PDF Editor

(For Windows&Android)

 • 1. Instantly convert PDF files to editable .doc, .docx formats;
 • 2. PDF Editor - Directly edit PDF documents, type text, delete, annotate and more;
 • 3. Split or merge PDF pages;
 • 4. Bulk output and more text formats: RTF, Native DOC, MS Word-DOC, MS Word-DOCX;
 • 5. PDF to Word WPS Premium users: Free!

More online templates

Extensive online templates for you to choose from. Almost all categories to meet your needs including resumes, presentations, memos, finance, business, education, charts and more.

More Devices
WPS office Premium support up to 9 connected devices ( 3 PCs, 6 Mobile). Enjoy all your documents anytime, anywhere.
ADs —— No
Ads? NO. WPS Office Premium is completely ad free. No ads across all your devices.
Free WPS Cloud storage
You get 20GB of Cloud storage with WPS Office Premium.
With just one click, you are able to store documents composed on any device to the WPS Cloud, allowing for secure, encrypted backup. This allows you to continue working on a document anytime, anywhere, on mobile or desktop. It also allows you to easily share documents with colleagues.

Writer, Presentation, Spreadsheets nâng cao

 • NHIỀU TIỆN ÍCH BỔ SUNG

  Đi kèm với hơn 230 phông chữ, hàng trăm mẫu miễn phí, v.v.

 • MÃ HÓA TÀI LIỆU

  Hỗ trợ mật khẩu và quyền đọc/ghi, giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

 • CỘNG TÁC TRÊN TÀI LIỆU

  Hỗ trợ theo dõi thay đổi, nhận xét và kiểm tra chính tả

 • HỖ TRỢ PDF

  Lưu tài liệu thành dạng PDF và gửi qua email ngay từ WPS Office. Bổ sung bộ đọc PDF tích hợp sẵn để mở tài liệu PDF trong WPS Writer

 • PRESENTATIONS TUYỆT VỜI

  Bao gồm hoạt hình nâng cao, chuyển tiếp trang chiếu, đồng thời hỗ trợ video, hình ảnh, âm thanh và thậm chí Flash

 • HỐ TRỢ NGÔN NGỮ

  WPS Office hiện hỗ trợ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Nga

 • SPREADSHEETS NÂNG CAO

  Bao gồm hàng trăm công thức tích hợp sẵn, hỗ trợ cho bảng pivot, v.v.

 • HỖ TRỢ BẬC MỘT

  WPS Office đi kèm với email, một cơ sở kiến thức trực tuyến rộng lớn và hướng dẫn bằng video

Affiliate Program

Become WPS Premium Affiliate or Partner, contact us

  Download Buy Now

  Blog
  Feedback