Đặc quyền Premium

Totally clear edition,no ads on OS system. One account for all your devices.

PDF to Word,PDF Editor, Split/Merge PDF documents

Premium Privileges, Picture to Words, Convert Scanned PDF to Word

20GB Cloud Storage, Save your documents on Cloud, Open, share it in any devices.

Special Features -- PDF to Word, PDF Editor

 • 1. Convert PDF files to editable .doc, .docx formats instantly;
 • 2. PDF Editor- Editing PDF documents directly, type text, deleted, add annotate, and more;
 • 3. Split or merge the pages for PDF conversion;
 • 4. Bulk output and more text formats: RTF, Native DOC, MS Word-DOC, MS Word-DOCX;
 • 5. PDF to Word WPS Premium users: Free!

Free extensive online templates

Extensive online templates for you to choose from, almost all categories meet your needs: resume, memo, finance, business, education, natural and many kinds of charts.

PC & Android —YES
WPS offcie Premium support up to 9 connected devices ( 3 PCs, 6 Mobile). Enjoy all your documents anytime, anywhere.
ADs --No
Ads? NO. WPS office Premium is clear and efficient —No Ads on all your devices
Free WPS Cloud storage
You will get 20G Free WPS cloud storage with WPS Office Premium.
With just one click, you are able to store documents composed on a device to the WPS cloud allowing for secure, encrypted backup. It allows you to continue working on a document while using a mobile device as compared to a desktop. It allows you to access your document from any connected device or to share them with colleagues.

Writer, Presentation, Spreadsheets nâng cao

 • NHIỀU TIỆN ÍCH BỔ SUNG

  Đi kèm với hơn 230 phông chữ, hàng trăm mẫu miễn phí, v.v.

 • MÃ HÓA TÀI LIỆU

  Hỗ trợ mật khẩu và quyền đọc/ghi, giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

 • CỘNG TÁC TRÊN TÀI LIỆU

  Hỗ trợ theo dõi thay đổi, nhận xét và kiểm tra chính tả

 • HỖ TRỢ PDF

  Lưu tài liệu thành dạng PDF và gửi qua email ngay từ WPS Office. Bổ sung bộ đọc PDF tích hợp sẵn để mở tài liệu PDF trong WPS Writer

 • PRESENTATIONS TUYỆT VỜI

  Bao gồm hoạt hình nâng cao, chuyển tiếp trang chiếu, đồng thời hỗ trợ video, hình ảnh, âm thanh và thậm chí Flash

 • HỐ TRỢ NGÔN NGỮ

  WPS Office hiện hỗ trợ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Nga

 • SPREADSHEETS NÂNG CAO

  Bao gồm hàng trăm công thức tích hợp sẵn, hỗ trợ cho bảng pivot, v.v.

 • HỖ TRỢ BẬC MỘT

  WPS Office đi kèm với email, một cơ sở kiến thức trực tuyến rộng lớn và hướng dẫn bằng video

Affiliate Program

Become WPS Premium Affiliate or Partner, contact with us

  Free TrialBuy Now