Choose the right plan for you

WPS Office miễn phí

(Dành cho cá nhân)

Miễn phí
Bao gồm các ứng dụng Office
Writer
Presentation
Spreadsheets
 • Tương thích với Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF và OpenOffice
 • Hỗ trợ các định dạng tệp: doc,docx, dotm, docm, xls, xlsx, xlt, xltx, ppt, pptx, rtf, csv, xml, wpt, dot, dotx, et, ett, pot, dps, dpt, potx, ppsx, pdf
 • 1 GB dung lượng lưu trữ Cloud
 • Tất cả các mẫu miễn phí

WPS Premium

(Dành cho cá nhân)

Bao gồm các ứng dụng Office
Writer
Presentation
Spreadsheets
 • Tương thích với Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF và OpenOffice
 • Hỗ trợ các định dạng tệp: doc,docx, dotm, docm, xls, xlsx, xlt, xltx, ppt, pptx, rtf, csv, xml, wpt, dot, dotx, et, ett, pot, dps, dpt, potx, ppsx, pdf
 • 20 GB dung lượng lưu trữ Cloud
 • PDF to Word không giới hạn
 • Tách PDF không giới hạn
 • Gộp PDF không giới hạn
 • Không có quảng cáo
 • Xuất hàng loạt PDF
 • Ảnh sang văn bản (OCR)
 • Tất cả các mẫu miễn phí
 • Xuất ảnh không có hình nền mờ

WPS Gia đình & Học sinh

(Dành cho cá nhân)

Price of lifetime license

Bao gồm các ứng dụng Office
Writer
Presentation
Spreadsheets
 • Tương thích với Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF và OpenOffice
 • Hỗ trợ các định dạng tệp: doc,docx, dotm, docm, xls, xlsx, xlt, xltx, ppt, pptx, rtf, csv, xml, wpt, dot, dotx, et, ett, pot, dps, dpt, potx, ppsx, pdf
 • 1 GB dung lượng lưu trữ Cloud
 • PDF to Word không giới hạn
 • Tách PDF không giới hạn
 • Gộp PDF không giới hạn
 • Không có quảng cáo
 • Tất cả các mẫu miễn phí

Giấy phép WPS Office

(Dành cho doanh nghiệp)

Price of lifetime license

Bao gồm các ứng dụng Office
Writer
Presentation
Spreadsheets
 • Tương thích với Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF và OpenOffice
 • Hỗ trợ các định dạng tệp: doc,docx, dotm, docm, xls, xlsx, xlt, xltx, ppt, pptx, rtf, csv, xml, wpt, dot, dotx, et, ett, pot, dps, dpt, potx, ppsx, pdf
 • 1 GB dung lượng lưu trữ Cloud
 • PDF to Word không giới hạn
 • Tách PDF không giới hạn
 • Gộp PDF không giới hạn
 • Không có quảng cáo
 • Tất cả các mẫu miễn phí